Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В събота, 18 март, изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес за изборите

Ð ÑÑбоÑа, 18 маÑÑ, изÑиÑа ÑÑокÑÑ Ð·Ð° заÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° глаÑÑване по наÑÑоÑÑ Ð°Ð´ÑÐµÑ Ð·Ð°  избоÑиÑе

Община Ловеч съобщава, че в събота, 18.03.2023 г. , изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес за  насрочените на 02.04.2023 г. избори за Народно събрание Заявления за град  Ловеч се приемат в общинска администрация, етаж 1, стая 106, за справки на телефони 0889268505, 068 688-282. За населените места в Община Ловеч заявленията се приемат при Кметовете на кметства и Кметските  наместници.

До 18.03.2023 г., 17.00 ч., избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение №21-НС), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс). Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

До 18.03.2023 г., 17.00 ч., кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес по образец  (Приложение № 25-НС), съгласно чл. 34, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс.

В общинската администрация и населените места е осигурено дежурство от служители.

 

Община Ловеч, пресцентър

17.03.2023 г.

           

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч