Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Смочан започнаха почистване на селото

РСмоÑан запоÑнаÑа поÑиÑÑване на ÑелоÑо

Почистване на селото започнаха в Смочан. Решение за това бе взето на заседание на кметския съвет. След отправения призив в съботния и неделния ден доброволци се включиха в инициативата, като най-напред се заеха с входа на селото – лицето на Смочан.

Участваха деца и възрастни, всеки носеше инструмент от вкъщи. Част от доброволците, притежаващи нужната техника, помогнаха в извозването на отпадъците. Друга група - жени и деца, почистиха площада и подготвиха градинките за засаждането на рози.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч