Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Въпреки предупрежденията на Община Ловеч до болницата да си оправи канализацията, нищо не е предприето

ÐÑпÑеки пÑедÑпÑеждениÑÑа на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð´Ð¾ болниÑаÑа да Ñи опÑави канализаÑиÑÑа, ниÑо не е пÑедпÑиеÑо

Въпреки изпратеното предупредително писмо до директора на МБАЛ Ловеч, че започва ремонт на прилежащата улица „ Д-р Съйко Съев" и трябва да предприеме необходимите спешни мерки по канализацията, до настоящия момент нищо не извършено.

Това става ясно от факта, че в Община Ловеч не е постъпил проект и затова не издадено разрешително за строеж относно реализацията на вътрешна площадкова канализация. Въпросната канализация се намира на границата с РЗИ и е голям проблем за хигиената на болницата.

Изграждането на канализацията засяга платното на ул."Д-р Съйко Съев". Всички действия на Община Ловеч са продиктувани от стремежа да се избегне разкопаване на вече асфалтирана улица. За решаване на проблема са участвали специалисти от  Дирекция "Устройство на територията" в Община Ловеч и от „ВиК АД“ – Ловеч.

„ВиК АД“ – Ловеч, има готовност да изгради сградното отклонение, ако има изготвен проект.

С писмо от 9 май 2023 г. Община Ловеч е уведомила болницата, че започва основен ремонт ул. „Д-р Съйко Съев", като строително-монтажните дейности стартират в средата на м. май 2023. „Необходимо е да предприемете необходимите спешни действия за реализация на вътрешна площадкова канализация, която ще засегне улицата“, се казва в документа.

До момента няма никакво движение по въпроса. В същото време вече е асфалтирано лявото платно на улицата в посока центъра и от 12 септември започва работа по дясното платно. Община Ловеч счита, че отговорността за последващите дейности изцяло са върху плещите на болничното ръководство.

Община Ловеч, пресцентър

12.09.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител