Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Вървят проверки на незаконни строежи в централната част на Ловеч

ÐÑÑвÑÑ Ð¿ÑовеÑки на незаконни ÑÑÑоежи  в ÑенÑÑалнаÑа ÑаÑÑ Ð½Ð° ÐовеÑ

Вървят проверки на незаконни строежи  в централната част на Ловеч и в кв. Вароша, съобщи кметът Корнелия Маринова на пресконференция във вторник. Проверките се извършват след постановление на прокурор от Окръжната прокуратура – Ловеч от 16.02.2016 г. Както е известно, прокуратурата следи за спазването на законността на всички нива на администрацията  в сферите на икономиката и социалния живот.

Възложената проверка е за наличието на незаконни строежи от 4, 5 и 6 категория, като тя се извършва от компетентните лица в съответните осем общини на областта.

Към 22 август т.г. са проверени 104 имота. Съставени са 51 констативни протоколи, като следва да се извърши обстойна проверка на 32 от строежите. За 12 броя сгради собствениците са предоставили строителни книжа.

За един строеж е издадена заповед за премахване, която следва да се изпълни доброволно с краен срок м. септември.

За осем броя сгради е установено, че отговарят в градоустройствено отношение на изискванията за търпими строежи и следва да се предоставят документи за собственост  и декларации за времето за тяхното изграждане.

Останалите 11 строежа се проверяват текущо.

Съставен е констативен акт на собственик на гараж на ул. „П. Волов“ в Ловеч и строежът впоследствие е премахнат.

Проверките в центъра обхващат предимно общински терени, където са монтирани гаражни клетки и строежи, изградени в нарушение на  чл. 148, ал. 1 от ЗУТ – изградени без разрешение за строеж или с нестандартни материали, по смисъла на чл. 169 от ЗУТ.

В поканите за доброволно премахване на строежа е посочен срок.

Гражданите в указания срок трябва да освободят и да демонтират от общинския терен за сметка на собственика  гаражните стоманенобетонни клетки тип ЕПК. След това могат да попадат молба до главния архитект на Общината да се проучи възможността за по-следващ монтаж на гаражите на определен от общината терен.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч