Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ВАС остави без разглеждане касационната жалба на Стефан Тихолов

ÐÐС оÑÑави без Ñазглеждане каÑаÑионнаÑа жалба на СÑеÑан ТиÑолов

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в свое определение остави без разглеждане касационната жалба, подадена от адвокат Стефан Тихолов  против решение № от 16.05.2018г., постановено по адм.д. № 1/2018г. на Административен съд - Ловеч.

По-рано Административен съд – Ловеч, отмени решение на Общински съвет Ловеч, с което броят на заместник-кметовете в Община Ловеч е намален от трима на двама. С Решение № 75 от 16.05.2018 г., постановено по административно дело № 1/2018 г. по описа на съда, състав на Административен съд – Ловеч е отменил Решение № 593/30.11.2017 г. на Общински съвет Ловеч, с което е изменено Решение № 421/23.05.2017 г. на последния и броят на заместник-кметовете в Община Ловеч е намален от трима на двама.

Става дума за известното решение на Общински съвет – Ловеч, което бе пряко насочено срещу един от зам.-кметове, който прибързано беше „уволнен“.

"Винаги съм казвала, че това решение на Общинския съвет е незаконно и това се доказа в съда", коментира днес кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

(Виж определението на ВАС отделно)
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч