Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Въвежда се режим на водоподаването в Къкрина, Пресяка и Прелом, община Ловеч

ÐÑвежда Ñе Ñежим на водоподаванеÑо в ÐÑкÑина, ÐÑеÑÑка и ÐÑелом, обÑина ÐовеÑ

Въвежда се режим на водоподаването в селата Къкрина, Пресяка и Прелом, община Ловеч. Водоподаване ще бъде осигурено от 8:00 ч. до 20:00 ч., считано от 29.07.2022 г.

Това става ясно от издадени заповеди, в случая ЗА кмет на Община Ловеч Даниел Колев, зам.-кмет, съгласно заповед на кмета на Общината.

Забранява се ползването на питейна вода за миене на улици, дворове, моторни превозни средства, балкони и др.

Заповедите са на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със силното намаляване на дебита на водоизточниците, и съгласно уведомление от „ВиК“ АД , Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

01.08.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч