Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Виж как регистрираните безработни лица от други селища посещават ДБТ в областния център

Във връзка с т. 3 от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването за ограничаване пътуването от и до областни центрове, уведомяваме всички регистрирани безработни лица от населени места, посещаващи Дирекция Бюро по труда (ДБТ) в областния център, за следното:

1) В случай на посещение в ДБТ в областен център е необходимо да носите регистрационната си карта, с която на контролно-пропусквателните пунктове да докажете целта на пътуването си към областния център.;

2) При въпроси и нужда от консултация използвайте следните телефони:

•          За Дирекция Бюро по труда – Ловеч – 068/603-151; 068/603-158

•          За филиала на ДБТ – Ловеч в гр. Летница – 0878477233

•          За ТП на НОИ  - 068/685039.