Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Виж резултатите от детския конкурса за коледна картичка

Ðиж ÑезÑлÑаÑиÑе Ð¾Ñ Ð´ÐµÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑÑа за коледна каÑÑиÑка

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/ – Ловеч, обяви на 13 декември класирането от конкурса за изработване на коледна картичка. Темата бе формулирана като: „КОЛЕДНА МАГИЯ“.

Събитието е организирано от Община Ловеч и от ОКБППМН – Ловеч.

Участваха над 195 картички на деца от Ловеч, Малиново и Александрово.

В приложен файл виж имената на наградените.

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч