Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Виж видеоклип как да се осигури защита на жертвите на насилие и престъпления

Ðиж видеоклип как да Ñе оÑигÑÑи заÑиÑа на жеÑÑвиÑе на наÑилие и пÑеÑÑÑплениÑ

Институтът по социални дейности и практики (ИСДП), който на 5 октомври (сряда) в Ловеч проведе пресконференция и кръгла маса на тема „Как може да се осигури защитата на жертвите на насилие и престъпления – деца и възрастни“, разпространи специален видеоклип.
Самото събитие в сряда под мотото „Заедно за жертвите на престъпления“ премина на високо ниво, като участие взеха Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч, Георги Терзийски, зам.-областен управител, проф. Нели Петрова – Димитрова, председател на УС на ИСДП, Даринка Янкова, изпълнителен директор на ИСДП и адвокат Диляна Гитева.
Чрез видео клипа се дава повече информация, по достъпен начин, за специфичните права и процедурите, през които минават децата жертви на насилие. Видеото е насочено към деца и техните родители. Има продължителност 4 минути и представя принципите на дружелюбното за децата правосъдие, правата на детето, когато то е пострадало или е свидетел на насилие или престъпление и процедурата на щадящо изслушване в специализирано помещение – „синя” стая.
Достъпен е на адрес

https://www.youtube.com/watch?v=kLsj7IY-2tM
Повечето от родителите у нас не познават възможностите, с които системата в момента разполага,  не са чували и за възможностите, които сините стаи предоставят, дори когато детето им е пострадало от насилие. За нас видеото е начин да споделим информацията с тези, които носят в сърцата си отговорността за защитата на децата – техните родители. Молим, по преценка на редакторите на Вашия медия, видеото да бъде публикувано, защото това е начин да помогнем на повече деца и техните семейства в един от най-трудните моменти в живота им.


Видеото може да бъде свалено от линка по-долу, активен до 17.10.2016 г.:
Файл : права на децата_жертви_на_престъпление.mp4
Линк за сваляне: http://dox.bg/files/dw?a=e11e49edce
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч