Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Визита в Австрия за участие във форума „Управление на отпадъците“

ÐизиÑа в ÐвÑÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑаÑÑие вÑв ÑоÑÑма âУпÑавление на оÑпадÑÑиÑеâ

Кметът на Община  Ловеч Корнелия Маринова  ще вземе участие в организирания от Търговско представителство на Австрия австрийско-български форум „Управление на отпадъците“. Той ще се състои от 10 до 12 октомври 2016 г. в гр. Линц. Заедно с кмета ще пътува и заместник-кметът на Община Ловеч инж. Ивелина Радевска.

 

Управлението на отпадъците е особено актуална тема за България, която предприема сериозни усилия в тази насока, а също и за българските общини, имащи непосредствено отношение към тази тема. Австрия е една от водещите страни в областта на управление на отпадъците, натрупала е ценен опит и е създала модерни и иновативни технологии.

 

В това отношение Линц е добър пример за град, в който е създадена ефективна организация за управление на отпадъците. Участниците ще се запознаят на място как функционира организацията, какви съоръжения се използват, предвидени са срещи с експерти по отпадъците и производители на съответната техника.

Организаторите поемат разходите за пътуването и нощувките.

Участниците от Ловеч ще търсят отговор на следните въпроси:

  1. Опитът на Австрия по отношение стимулиране на населението за разделно събиране на отпадъците и и недопускане на нерегламентираното им изхвърляне.
  2. Честота на сметосъбиране с цел оптимизиране на разходите (пероди на преминаване на машините и брой на контейнерите).
  3. Определяне на оптималния брой потоци по видове разделно събрани отпадъци (смесени, биоразградими и рециклируеми отпадъци).
  4. Вид на използваната техника за разделно събиране на отпадъците, за сепариране и за компостиране.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч