Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Връчиха бюджетите на детските ясли, детската кухня и социалните услуги в Община Ловеч

ÐÑÑÑиÑа бÑджеÑиÑе на деÑÑкиÑе ÑÑли, деÑÑкаÑа кÑÑÐ½Ñ Ð¸ ÑоÑиалниÑе ÑÑлÑги в ÐбÑина ÐовеÑ

Днес, 21 юни 2022 г., в залата на Барокови къщи кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова връчи бюджетите за 2022 г. на директорите и управителите на детските ясли, детската кухня, превантивно-информационен център и социалните услуги в община Ловеч.

          Общият бюджет за 2022 г. за функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в Община Ловеч е в размер на 10 606 839 лв., от които държавно делегирана дейност –  9 419 549 лв. и местна дейност – 1 187 290  лв. Бюджетът на двете функции е 18,75 % от общия бюджет на Община Ловеч за 2022 г., който е 56 580 000 лв.

          Увеличението на финансовите средства за двете функции през 2022 г. е в размер на 3 125 956 лв., от които държавно делегирана дейност с 3 076 729 лв. и местна дейност - с 49 227 лв.

            От 01 януари 2022 г. възнагражденията на служителите от социалните услуги са актуализирани съгласно Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. В дейностите на двете функции „Здравеопазване“ и СОПГ към Община Ловеч са ангажирани 282,5 служители.

          

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител