Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Връчиха ключовете на преустроения Център за обществена подкрепа в Ловеч

На 29 октомври 2019 г. на символична церемония, Венцислав Христов – вр. изпълняващ длъжността Кмет на Община Ловеч, предаде ключовете на преустроената и новооборудвана сграда на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ловеч на Сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“, на което е възложено управлението на социалната услуга.

Новото административно помещение е ситуирано на адрес в кв. „Дикисана“, ул. „Иларион Ловчански“ №1 на партерния етаж в ж. б. „Октомври“ и е ремонтирано и обзаведено по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

С надграждането на социалната услуга – Център за обществена подкрепа се очаква да се разширят дейностите и програмите за социална подкрепа на деца и семейства, включително в затворени общности и в малки населени места в община Ловеч. Изградената по проекта „синя стая“ в Центъра за обществена подкрепа и специализираното оборудване в нея ще подобрят значително възможностите за социална работа с децата и техните семейства в общината.

Предвижда се освен осигуряване на планираното кризисно настаняване за деца и родители, да се доразвият дейностите по превенция на насилието в училище, подкрепа на семействата от общината, включително чрез предоставяне на мобилни услуги, като се осигурява свободен достъп до социалната услуга. 

Считано от 1-ви ноември тази година, със заповед на Изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане, капацитетът на социалната услуга е увеличен от 20 на 45 места.