Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Временно се въвежда ново работно време по празниците за туристически обекти в Ловеч

ÐÑеменно Ñе вÑвежда ново ÑабоÑно вÑеме по пÑазниÑиÑе за ÑÑÑиÑÑиÑеÑки обекÑи в ÐовеÑ

През коледните и новогодишните празници се въвежда  временно ново работно време за туристически обекти в Ловеч. Туристическият информационен център (ТИЦ) на Покрития мост и Старата градска баня „Дели Хамам“ ще работят по следния график:

На 24, 25, 26 и 27 декември 2017 г. от 10.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа.

На 31 декември 2017 г. – от 10.00 до 13.00 часа.

На 1 януари 2018 г. – от 14.00 – 17.00 часа.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч