Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

За 11 юни е обявен код „ОРАНЖЕВ“ за продължителни валежи от дъжд

Ðа 11 Ñни е обÑвен код âÐРÐÐÐÐÐâ за пÑодÑлжиÑелни валежи Ð¾Ñ Ð´Ñжд

Във връзка с получена информация на прогноза за опасни явления от  НИХМ – БАН 

За 11.06.2022 г. от НИМХ-МОСВ е обявен код „ОРАНЖЕВ“ за продължителни валежи от дъжд, локално се очакват нови значителни количества до 35-50 mm в област Ловеч.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: В следобедните и вечерни часове на 10.06.2022 г. в горната част от водосбора на р. Осъм (във водосборите на реките Черни Осъм, Крайовица и Бели Осъм ), на р. Вит (по основната река и във водосборите на реките Черни Вит и Лесидренска).

Времето е опасно. Прогнозирани са метеорологични явления с необичайна интензивност. Възможни са щети и жертви. Бъдете много внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове. Следвайте съветите на властите.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за почистване на шахти и отводнителни канали.

5. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

6. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- Част наводнения.

7.  Да се следи за измененията на обстановката и да бъде създадена организация за наблюдаване нивата на реките и язовирите

8. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

9.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

10. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068 668539; GSM 0889402912

Е – mail: fscp-oc-lov@mvr.bg

                                                            

                      Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч   

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител