Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

За четвърта поредна година се проведе Младежка академия за демокрация и развитие

Ðа ÑеÑвÑÑÑа поÑедна година Ñе пÑоведе Ðладежка Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð·Ð° демокÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑазвиÑие

На 5 и 6 декември 2017 година, Сдружение „Знание“, съвместно с Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/ – Ловеч, организира Младежка академия за демокрация и развитие. Община Ловеч за поредна година подкрепя инициативата, в рамките на която младежи от общината научват повече за ролята и функциите на кмета, общинската администрация и Общинския съвет.

Емили Паксън, помощник-учител в ПЕГ и стипендиант по програма „Фулбрайт“ представи изборната системата в САЩ и направи кратко въведение в управлението на страната.

По време на обучението младежите научиха повече за изборите и съпреживяха предизборна кампания, изработиха програма и послание, участваха в дебати като кандидат кметове и разбира се гласуваха.

Двамата кандидати за кмет успяха да влязат в ролята на отдадени политици и мечтаха и планираха по-доброто бъдеще на Ловеч. Дори и направени в рамките на ролева игра предложенията, които представиха си струва да бъдат прочетени. Препоръките ще бъдат предоставени на кмета на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, за да се запознае с тях и евентуално планира бъдещи мерки и дейности за развитие на младите хора в община Ловеч.

В резултат на двудневното обучение 18 младежи от различни училища от общината повишиха своите познанията, подобриха уменията си да работят в екип и говорят пред публика и създадоха неформални контакти помежду си.

За повече информация 068 627952

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч