Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

За кратко време Община Ловеч със затруднен достъп до някои електронни услуги

Ðа кÑаÑко вÑеме ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑднен доÑÑÑп до нÑкои елекÑÑонни ÑÑлÑги

Община Ловеч съобщава, че поради техническа причина от 02.10.2017 г. до 04.10.2017 г. достъпа до електронните услуги, профил на купувача и заплащане на местни данъци и такси ще бъде затруднен.

Община Ловеч се извинява за причиненото неудобство.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч