Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

За по-качествена храна за децата в детските заведения и училищата

Ðа по-каÑеÑÑвена ÑÑана за деÑаÑа в деÑÑкиÑе Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑилиÑаÑа

С влизане в сила на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №9  от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и изтичането на едногодишния гратисен период, от 03.11.2016 г.киселото мляко, сиренето и кашкавалът вече трябва да бъдат произведени само по БДС.

Месните заготовки трябва да са по утвърден стандарт, същото се отнася и за брашното и хляба, а лютеницата и слънчогледовото масло – по браншови стандарт.

И  до сега някои от хранителните продукти отговаряха на това изискване, като киселото мляко, хляба, брашното. Всички останали са произведени по технологична документация.

Съществен момент в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2011г. е, че в детските заведения и училищните столове не трябва да се предлага храна, съдържаща:

1. мазнини различни от краве масло, слънчогледово масло и зехтин;

2. хидрогенирани растителни мазнини;

3. растителни мазнини, за които на етикета не е посочен вида на преработката им.

Във връзка с това на 15.11.2016г., Община Ловеч за трета поредна година ще организира обучение на медицински специалисти от детските градини и училищата и персонала, който приготвя храната в Домашен социален патронаж и Детска кухня.  На обучението ще бъдат засегнати както измененията и допълненията на  Наредба №9  от 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищните столове, така и новостите, относно обявяване на калоричните стойности на храната съгласно чл.9 т.л на Регламент (ЕС) 1169/2011 г.

Всичко това цели повишаване качеството на храната, консумирана от децата- предпоставка за едно здраво поколение.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч