Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

За селищата в Община Ловеч са предвидени още 102 броя нови контейнери

Ðа ÑелиÑаÑа в ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñа пÑедвидени оÑе 102 бÑÐ¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸ конÑейнеÑи

Според справка за разпределение на контейнерите за битови отпадъци в 34 населени места в Община Ловеч за 2018 г. са предвидени да бъдат доставени 102 броя нови контейнери. Заедно с разположените вече 1260 броя към 09.2017 г. общият брой ще стане 1362 бр. Изчислено е, че средно на 9 жители се пада по един контейнер.

От тази година се въвежда пропорционално доставяне на контейнери спрямо броя на жителите в едно селище, като по този начин ще се компенсират някои несъответствия, допуснати досега.

Така например според коефициента на разпределение , който е 0.6, за село Александрово (население 1474 жители) са необходими 164 бр. Реално разположени към 2015 г. са 139 бр., като през 2017 г. са доставени 2 бр., Сега  има възможност да се добавят още 14 бр., така че в края на годината ще има общо 155 контейтера  в Александрово.

Друго село в подобен проблем е Дойренци, което има 1090 жители и към 2015 г. 99 контейнера при  необходимост според процента  121 бр. През 2016 г. са  предоставени 4 бр., а през 2017 г.- 1 бр.  Сега ще бъдат доставени  още 17 бр. и общият брой ще е 114 бр.

Наличните контейнери в края на настоящата година по селища ще са общо 1361 броя, като има един резервен.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч