Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Забележим напредък в изпълнението на ремонтите в Ловеч (Галерия)

Ðабележим напÑедÑк в изпÑлнениеÑо на ÑемонÑиÑе в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ (ÐалеÑиÑ)

Забележим напредък в изпълнението на строителните работи в града бе констатиран при поредната обиколка, направена  на 25 юни от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Ремонтът на централната градска част се движи в рамките на одобрените календарни графици. През следващите дни ще бъде готова настилката по пешеходната зона от ул. „Александър Стамболийски“ до ресторант „Централ“ (бивш„Рязан“) и площада пред ОББ.

Готова е  ДГ „Радост“, ДГ "Зора" и  детска ясла "Шарено петле" се довършват, както и дворът на училище „Васил Левски“.

От ремонта на Националната гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" остава да се прави само една фасада. Строителните дейности в детската градина в кв. „Гозница“ също са напреднали. Помещенията в момента се почистват, остава да се оформи дворното пространство пред красивата сграда.

В най-ранен етап  на строителство (изкопни дейности) поради късното започване е изграждането на спортната зала и рехабилитацията на двора на ОУ „Проф. Димитър Димов“ в кв. „Младост“. По договор приключването на строителните работи трябва да стане в срок от 7 месеца.

Пред завършване е училищният двор на СУ „Свети Климент Охридски“ в центъра на града, като цветните настилки на спортните площадки привличат погледа отдалече.

По време на обхода кметът Маринова  разговаря с отговорниците на обекти и част от работниците, с които вече се познава лично.  Майсторите са от различни части на страната  - има от Разград,  Кнежа, Долни Дъбник, както и две младежки групи от Стара Загора.  Граждани пък изразиха задоволството си, че готовите площи изглеждат много добре и след завършването на проекта през октомври градът  ще е много по-хубав.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч