Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Зам.-кметът Венцислав Христов откри изложба на Борис Денев и постави въпроса за име на нашата галерия

Ðам.-кмеÑÑÑ ÐенÑиÑлав Ð¥ÑиÑÑов оÑкÑи изложба на ÐоÑÐ¸Ñ Ðенев и поÑÑави вÑпÑоÑа за име на наÑаÑа галеÑиÑ

Настоящата изложба от картини и рисунки на Борис Денев  (1883-1969) заслужава да се замислим върху въпроса - ние в Ловеч имаме ли такъв художник от близкото минало, на който днес можем да кръстим нашата галерия, така както са направили във Велико Търново?

Така заместник-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов  предизвика не само любопитството на публиката, но и пожела „На добър час“ на изложбата, открита снощи в Художествената галерия – Ловеч.

Венцислав Христов припомни в словото си, че Борис Денев е горд със своя български корен и неуморно е отстоявал художествените си принципи през различните години и след  смяна на властта. Той е сред основателите на дружеството „Родно изкуство“ през 1919 г., събрало най-добрите ни художници на епохата. След Деветосептемврийския преврат през 1944 г.  той е арестуван от новата власт, но не се уплашва, а смело пита: „Лежах в турски затвор, трябва ли да лежа и в български?“

Изкарва пет месеца в Софийския затвор и пет месеца в Дупнишкия лагер, като е освободен без да бъде съден. Изключен е от СБХ. После през 1956 г. е възстановен в СБХ, а през 1967 г. е напълно реабилитиран и удостоен със званието „Заслужил художник“. Обаче едва през 80-те години, след смъртта му, организират негова изложба. Този тип отношение към таланта беше типичен за двуличието на тогавашната власт, подчерта зам.-кметът.

Представената експозиция съдържа рисунки от периода 1912 – 1914 година, когато художникът е санитар-доброволец към Българската армия. В изложбата са включени още пейзажи от Велико Търново и  други красиви места в родината, които са образци на този живописен жанр. Изложбата дава достатъчно представа за този забележителен творец, интелектуалец и гражданин. Тя е разположена в две зали и ще бъде отворена до края на октомври.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч