Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Зам.-министърът на образованието Деница Сачева идва в Ловеч

Ðам.-миниÑÑÑÑÑÑ Ð½Ð° обÑазованиеÑо ÐениÑа СаÑева идва в ÐовеÑ

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще посети Ловеч на 16 юли (понеделник). Тя ще участва в обучителен семинар във връзка с реализирането на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 ). Събитието е организирано съвместно с РУО - Ловеч и ще се проведе в залата на Общински съвет – Ловеч от 14 часа.

На двудневния обучителния семинар  (16 -17 юли) ще присъства и Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката. Грета Ганчева ще представи измененията на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  и разпределение на дейностите по дирекции.

В семинара ще се включат експерти от ресорните дирекции на МОН, от регионалните управления на образованието, представители на Изпълнителната дирекция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - членове на Координационното звено.

През втория ден са предвидени посещения на училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ловеч и на музей.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч