Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Зам.-министърът на образованието Деница Сачева идва в Ловеч

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще посети Ловеч на 16 юли (понеделник). Тя ще участва в обучителен семинар във връзка с реализирането на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 ). Събитието е организирано съвместно с РУО - Ловеч и ще се проведе в залата на Общински съвет – Ловеч от 14 часа.

На двудневния обучителния семинар  (16 -17 юли) ще присъства и Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката. Грета Ганчева ще представи измененията на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  и разпределение на дейностите по дирекции.

В семинара ще се включат експерти от ресорните дирекции на МОН, от регионалните управления на образованието, представители на Изпълнителната дирекция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - членове на Координационното звено.

През втория ден са предвидени посещения на училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ловеч и на музей.