Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започна „Седмица на пожарната безопасност“ в Ловеч

ÐапоÑна  âСедмиÑа на пожаÑнаÑа безопаÑноÑÑâ в ÐовеÑ

В периода 11.09. – 17.09.2023 г. се организира традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност“ и честването на професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР – „14-ти септември“.

Ръководството на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Ловеч, предвижда провеждането на редица мероприятия, насочени към повишаване на културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност, издигане на престижа на професията, повишаване доверието на обществото към органите за пожарна безопасност и защита на населението и популяризиране на дейностите, осъществявани от нас.

● Открити телефонни линии: 068/668239-дежурен; 068/668374-началник;

● Дни на отворените врати и приемна за граждани в сградата на службата, на адрес:

гр. Ловеч, ул. “Подполк. Александър Кусев“№20, от 09.00 ч. до 17.00 ч.;

● На 15.09.2023 г., от 16.30 ч. до 19.30 ч. , в двора на бившата казарма, в централната градска част ще предоставим възможност повече граждани да опознаят отблизо пожарникарската професия и да разгледат техниката и оборудването, с които разполагаме.

Отправяме покана към деца, младежи и възрастни, които симпатизират на професията „пожарникар“ ,  да присъстват на събитието, където Ви очакват:

1. Изложение на пожарна техника и оборудване за спасителна дейност;

2. Демонстрация на възможностите на пожарната и спасителна техника и тактически действия на органите за ПБЗН;

3. Разпространение на информационно – разяснителни материали;

4. Инструктаж за работа с различни видове пожарогасители;

5. Изложба на рисунки на деца от ловешките учебни заведения, участвали в ежегодния национален конкурс на тема: „С очите си видях бедата“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител