Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започна възстановяване на разрушените улици в село Соколово

ÐапоÑна вÑзÑÑановÑване на ÑазÑÑÑениÑе ÑлиÑи в Ñело Соколово

Започна възстановяването на разрушените улици в село Соколово, община Ловеч, след като валежи нарушиха тяхната цялост. С помощта на багер първа се ремонтира ул. „Петко Войвода“, която е с най-големи поражения в участък от над един километър.

Щетите след интензивните валежи на 7 и 8 юли 2018 г. в Ловешко са точно констатирани в протокол на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова от 09.07.2018 г.

В село Соколово  са пострадали три улици – „Под липите“  „Трифон Кунев“ и „Петко Войвода“. Водата е подкопала и разрушила асфалтовата настилка, изровена е част от основата. Има затлачени водостоци. Те са трудни проходими за МПС, а „Петко Войвода“ и за пешеходци. Становището на комисията е за спешен ремонт и нова асфалтова настилка, отводняване и ремонт на водостоците.

Комисията е установила също, че в село Радювене след силен валеж коритото на река Тоша е преляло.  Водата е повалила дървета, храсти и клони, с което е намалила проводимостта, реката е излязла от коритото и заляла прилежащи улици и жилищни имоти. Най-засегнати са два имота и един мост. Водата е стигала до метър височина, увредени са обзавеждане, вещи, огради, удавени са дребни домашни животни. Необходимо е спешно почистване на коритото и възстановяване  на металния парапет на моста.

Констатирани са щети и в село Абланица, където са пострадали животни в птицеферма. Остойностяват се щетите, след което ще бъде сезирана Комисията за защита от бедствия и аварии.

Тази седмица започна изграждането на подпорната стена на републикански третокласен път IIІ-3505 в село Казачево. Срокът на ремонта е 35 календарни дни, стойността е 58 000 лв. с ДДС.

Същевременно усилено върви ремонтът на обходния път на Ловеч, осъществяван от АПИ. Става дума за рехабилитация на 9 км от път II-35 Ловеч - Троян, финансирането е от ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие, стойността е 14,5 млн. лв.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч