Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започнаха нови ремонти на уличната мрежа в Ловеч

ÐапоÑнаÑа нови ÑемонÑи на ÑлиÑнаÑа мÑежа в ÐовеÑ

Започнаха ремонтни дейности по уличната мрежа в Ловеч по два нови договора. С възлагателно писмо на кмета на Община Ловеч  от 1 август 2018 г.  се възлага на „Виастрой“ АД Ловеч изпълнението на ремонт на път LOV 1067, който води към кв. „Продимчец“. Участъкът започва от кръговото движение при разклона за Баховица към кв. „Продимчец“ до пътя за Скобелево (общо 1600 м). Там в момента се извършва фрезоване на настилката и подготовка за изкърпване.  Срокът за изпълнение  по договор е 52 дни, стойността на поръчката е 269 150 лв.(с ДДС).

От 1 август стартира ремонтът и на част от ловешките улиците, като работниците започнаха дейности първо по улиците  „Харманска“, „Клокотница“ и „ Княз Имеретински“. По план следва рехабилитация на още 20 други улици. По тази поръчка работи „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, като  договорът е за ремонт на улици в града и населените места.  Срокът е 120 дни, включително за селата, а стойността е 525 582 лв. (с ДДС).

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч