Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започва изграждане на подпорна стена на пътя през Казачево, община Ловеч

ÐапоÑва изгÑаждане на подпоÑна ÑÑена на пÑÑÑ Ð¿Ñез ÐазаÑево, обÑина ÐовеÑ

На 09.07.2018 г., понеделник, започва изграждането на подпорната стена на пътя през село Казачево, Община Ловеч.

Това е републикански третокласен път IIІ-3505, на който от доста време има частично свлачище в частен имот.

Вече има Акт обр. 2 за строителна линия и ниво. Изпълнителят отдавна е избран. Срокът е 35 календарни дни за СМР, стойността е 58 000 лв. с ДДС. 

Забавянето се появи след трудности около даване на съгласие за ремонт в частен имот, тъй като собственикът живее в Испания. Сега тази дълга сага е на път да приключи и пътното платно да бъде възстановено напълно.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч