Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за изборите за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г.

ÐапоÑва изплаÑанеÑо на вÑзнагÑаждениÑÑа на ÑленовеÑе на СÐРза избоÑиÑе за ÐаÑодно ÑÑбÑание, пÑоведени на 11.07.2021 г.

Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в провеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 година, ще се изплащат както следва:

На 27 и 28 юли 2021 година от 8:30 часа до 16:30 часа в стола на Домашен социален патронаж, в сградата на Община Ловеч.

Изплащането се извършва лично с удостоверение от РИК за всички СИК от гр. Ловеч и населените места на Община Ловеч.

Членове на СИК, които не са получили възнагражденията си на 27 и 28 юли, могат да ги получат от касата на Община Ловеч или от Кмета на кметство или кметския наместник за СИК от съответното населено място.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж