Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК

Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за общински съветници и кметове, на 27.10.2019 година и при провеждането на ІІ тур на изборите на 03.11.2019 година, ще се изплащат, както следва:

  • За членовете на СИК – в гр. Ловеч на 14 и 15 ноември 2019 година от 08.30 часа до 16.30 часа в стола на Домашен социален патронаж, в сградата на Община Ловеч.
  • За членовете на СИК – в населените места в Община Ловеч на 14 ноември от 14.00 часа до 17.00 часа и на 15 ноември от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа от кмета на кметството и кметския наместник на съответното населено място.
  • Членовете на СИК в населените места, които не са получили възнагражденията си в посочените срокове от кметовете на кметства и кметските наместници, могат да ги получат в периода от 19 ноември от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа в касата на Община Ловеч – стая 329, етаж III.

 

Изплащането се извършва лично с удостоверение от ОИК.