Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Започва контрол за недопускане на деца на обществени места без придружител във вечерните часове

С днешна заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова  започва да се извършва от 31.03.2020 г., вторник, ежедневен тематичен контрол за спазване на разпоредбите на чл. 8, ал. 3, ал. 4 и ал. 7 от Закона за закрила на детето. За целта не се допускат на обществени места без придружител след 20.00 часа деца, ненавършили 14-годишна възраст, и съответно след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18 години.

Препоръчва на родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за лица от 14 до 18 години, да не допускат децата на обществени места след 20.00 часа  без придружител.

С настоящата заповед се отменя Заповед № 3-507/23.03.2020 година на кмета на Община Ловеч. Изпълнение на заповедта е възложена на РУ на МВР -Ловеч.

Заповедта е изпратена на РУ-Ловеч на МВР, кметовете на кметства и кметските наместници и е оповестена на населението по подходящ начин.

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3,4 и 7, във връзка с чл. 45, ал. 3 от Закона за закрила на детето и чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, с преминаване към лятно часово време и Мерките във връзка с предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирус в Община Ловеч, приети на заседание на Общинския оперативен щаб на 30.03.2020 г.