Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Започва обработка на площи в община Ловеч против кърлежи и бълхи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината, че 13.09.2019 г. ще се проведе декаризационна обработка (против кърлежи и бълхи) на територията на гр. Ловеч и в населени места на община Ловеч. Ще се извърши третиране на обекти за обществено предназначение с:

  • АЙКЪН 10 КС, доза 20мл./1дка. с карантинен период – 24 часа;

                    Мероприятията по третиране ще се проведат на следните площи:

Детски площадки

1

Детска площадка - кв. Дикисана

2

Градинка - до църква „Света троица“

3

Детска площадка - бл. „Монтажи"

4

Зелени площи и детски площадка до ОББ

5

Детска площадка - бл.204 - бл. 208 /ж.к. „Здравец"/

6

Детска площадка - бл.205 - бл. 206 /ж.к. „Здравец"/

7

Детска площадка - бл.211 /ж.к. „Здравец'7

8

Детска площадка - бл.207/ж.к. „Здравец"/

9

Зелени площи в ж.к. "Червен Бряг"

10

Зелени площи "Стара баня „Дели Хамам"

13

Градинка ул. „Граф Игнатиев"

14

Детска площадка - алея „ Баш бунар"

15

Детска площадка и зелени площи кафе „Аполо"

16

Алея Европа - бл.312 и бл.313

17

Детска площадка - бл.315 /ж.к. „Младост"/

18

Детска площадка - бл.307 - бл.310 /ж.к. „Младост"/

19

Детска площадка - бл.305 /ж.к. „Младост"/

20

Междублокови терени за спортни игри - бл.318 и бл.321

21

Междублокови терени за спортни игри - бл.316 и бл.317

22

Междублокови терени за спортни игри - бл.301 и бл.306

23

Градинка ул. „Ц. Шишков"

24

Зоопарк - Ловеч /Парк „Стратеш"/

Централна градска част

1

Пред Областен съвет

2

Около „Сити център – Ловеч“

3

Около дом „Преслав"

4

Алеи покрай река Осъм - 2 бр.

5

Пред Община Ловеч

6

Пред НТС

7

Пред ОДП и детска площадка

8

Около театъра

Тревни площи в кметствата кметските наместничества на територията на Община Ловеч

1

с. Александрово

3

с. Брестово

4

с. Баховица

5

с. Владиня

7

с. Горан

8

с. Горно Павликени

9

с. Дойренци

10

с. Дренов

11

с. Деветаки

12

с. Йоглав

14

с. Къкрина

15

с. Лисец

21

с. Славяни

22

с. Слатина

25

с. Умаревци

26

с. Чавдарци

         

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Мария Вълова, тел.: 0887585908.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.