Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започва поетапна подмяна на контейнери за битови отпадъци в Ловеч

ÐапоÑва поеÑапна подмÑна на конÑейнеÑи за биÑови оÑпадÑÑи в ÐовеÑ

Община Ловеч започва от 07.09.2023 г., четвъртък, поетапна  подмяна на силно амортизираните и негодни контейнери за събиране на смесени отпадъци с обем 1,1 м3 тип „Бобър“ в гр. Ловеч с такива, които са в добро състояние.

Община Ловеч напомня на гражданите да опазват контейнерите от запалване и да не изхвърлят в тях строителни отпадъци и други, които са различни от битовите.

Община Ловеч, пресцентър

07.09.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител