Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Затворени поради снегонавяване са седем междуселищни отсечки в Община Ловеч

ÐаÑвоÑени поÑади ÑнегонавÑване Ñа Ñедем междÑÑелиÑни оÑÑеÑки в ÐбÑина ÐовеÑ

Затворени за движение на МПС от сутринта на 7.01.2017 г. са седем междуселищни отсечки в община Ловеч. Причината е силното снегонавяване, образуването на преспи и работата по изваждането на няколко закъсали коли.
Забраната се отнася за пътищата между  Ловеч – Баховица, Ловеч – Лисец, Ловеч – Горан, Баховица -Лисец, Баховица - Славяни, Горан – Владиня и  Тепава – Брестово. 
Обстановката е динамична и сложна, времето не е подходящо за пътуване с кола.
Призовават се водачите на МПС да спазват  Закона за движение по пътищата, да внимават за поставените знаци за временно ограничение на движението, да бъдат дисциплинирани  и да не пречат на снегопочистващите машини.
При нормализиране на обстановката, след спиране на вятъра и снегонавяването, пътищата ще бъдат почистени. За отваряне на движението ще бъде подадена информация на сайта на Община Ловеч http://www.lovech.bg/ и до медиите.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч