Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Завърши поставянето на информационни табели в Ловеч

ÐавÑÑÑи поÑÑавÑнеÑо на инÑоÑмаÑионни Ñабели в ÐовеÑ

Завърши поставянето на информационни табели в Ловеч, които трябва да  осигурят добра и лесна достъпност до културни и природни забележителности на територията на общината.  Поставени са общо 75 табели, от които 20 броя са правоъгълни и 52 броя продълговати и 3 от друг тип.

Те са позиционирани на 36 възлови места в града, на входовете и кръстопътищата. Отбелязани са местата за отдих, за настаняване, забележителности и информационния център. Указателните табели са изработени по образец, стойността на заданието заедно с труда и колчетата е 20 820 лева.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител