Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Здравна беседа за хигиената на устната кухина се проведе с ученици в с. Александрово, община Ловеч

ÐдÑавна беÑеда за ÑигиенаÑа на ÑÑÑнаÑа кÑÑина Ñе пÑоведе Ñ ÑÑениÑи в Ñ. ÐлекÑандÑово, обÑина ÐовеÑ

Здравна беседа на тема „Хигиена на устната кухина“ с лектор стоматологът д-р Георги Ликьов се проведе на 13 март 2018 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Александрово. На лекцията присъстваха 96 ученика от 1 до 12 клас. Лекцията беше по инициатива на д-р Ликьов и медицинската сестра Филипа Арсова – медицински специалист в здравния кабинет на училището.

Целта на обучението е да се запознаят децата и учениците по-обстойно с поддържане на хигиената на устната кухина и че здравето на устната кухина е от съществено значение, защото се отразява на здравето на целия организъм.
Здравата устна кухина предполага здрави венци и здрави зъби. Добрата зъбна хигиена е важна за всеки. Здравата уста играе важна роля за говора, дъвченето и за организма като цяло. Ако човек има проблеми със зъбите си, той няма да може да се храни пълноценно, да говори ясно, а това ще даде отражение върху цялостния му живот. Затова ежедневната лична грижа за устната кухина е задължителна и колкото по-правилна е тя, толкова по-рядко ще се налага намесата на специалист. Не напредналата възраст, а недостатъчното внимание към устната хигиена е основна причина за възникването на различни проблеми и заболявания.

Широката чаровна усмивка, зад която стоят бели зъби и здрави венци със свеж дъх на устата, това е "визитна картичка”, която улеснява човешкото общуване. Освен емоционално благополучие, здравата уста осигурява и максимално съхранени вкусови възприятия.

На всички присъстващи бяха раздадени комплект от четки и паста за зъби и информационни брошури, подсигурени лично от д-р Ликьов. Общо бяха раздадени150 четки за зъби и 150 броя паста за зъби.

Обучението беше интригуващо, полезно и интересно за всички присъстващи и предизвика широки усмивки върху лицата на учениците.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч