Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Жълт код за силен южен вятър с пориви до 22 m/s за област Ловеч

ÐÑÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð´ за Ñилен Ñжен вÑÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ñиви до 22 m/s за облаÑÑ ÐовеÑ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във връзка с получена информация за опасни явления на 02.12.2023 г. от НИМХ-МОСВ и Метеорологичния център на ВВС

 

Във връзка с получената информация от НИМХ-МОСВ и Метеорологичния център на ВВС за потенциално опасни метеорологични явления за 02.12.2023 г., за област Ловеч е обявен „Жълт код“ за силен вятър южен вятър с пориви до 20-22 m/s.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари.

6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

7.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

 

Телефони: 068 620112, 068668539; Оперативен дежурен  – 0889402912

Е-mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg

 

Оперативен център РД „ПБЗН” – Ловеч                             

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч