Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Зоопаркът в Ловеч с най-голям дял в приходите сред туристическите обекти в общината

ÐоопаÑкÑÑ Ð² ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñ Ð½Ð°Ð¹-голÑм дÑл в пÑиÑодиÑе ÑÑед ÑÑÑиÑÑиÑеÑкиÑе обекÑи в обÑинаÑа

Приходите от туристическите обекти в Ловеч към 30 септември 2017 г. възлизат на 243 367.74 лева. Справката за приходи от туристическите обекти, историческите обекти, Зоопарка и атракционното влакче в Община Ловеч към 30 септември 2017 г. сочи, че общата сума възлиза на 243 367.74 лева. За сравнение приходите за същия период през 2016 г. е 250 072.35 лева, а за 2015 г. е 218 364.63 лева. Най-голям дял в тази приходи имат Зоопарк - Ловеч - 64 560 лева, следван от Деветашка пещера (от вход 58 819.32 лева и от материали 812.50 лева). На трето място е Ловешката средновековна крепост с 37 421.89 лева.

През предходните години тези три обекта имат следните приходи.

Зоопарк - Ловеч за 2016 г. - 72 736.00 лева, а за 2015 г. - 52 802.00 лева.

Деветашка пещера за 2016 г има 53 083.35 лева, а за 2015 г. 67 888.35 лева. Ловешката средновековна крепост за 2016 г. има 34 446.92 лева, а за 2015 г. - 31 035.34 лева.

Ето и някои други числа за останали обекти за настоящата година.

Стара градска баня „Дели Хамам" - 23 378 лева,

музей „Васил Левски" -18 579.50 лева,

Къкринско ханче - 30 992.40 лева,

Етнографският комплекс - 8 508.60 лева.

Атракционното влакче няма приходи, тъй като е спряно от движение.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч