Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Звената за административно обслужване в Община Ловеч преминават към зимно работно време

ÐвенаÑа за админиÑÑÑаÑивно обÑлÑжване в ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ ÐºÑм зимно ÑабоÑно вÑеме

Звената за административно обслужване в Общинската администрация Ловеч преминава към зимно работно време от 01.11.2017 г. Това става със Заповед № 1490 от 23.10.2017 г. на Кмета на Община Ловеч се въвежда работно време, съобразено с промените в зимното и лятното часово време.

В периода от 01.11.2017 г. до 31.03.2018 г. звената, извършващи обслужване на потребители на административни услуги – Център за услуги и информация на граждани и дирекция „Местни приходи“, ще работят в непрекъснат режим на работа от 08.00 ч. до 17.30 часа.

Заповед № 1490 от 23.10.2017 г. може да видите ТУК

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител