Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Дейности на Община Ловеч, в изпълнение на целите и приоритетите на Областен план за превенция на престъпността за периода 2016-2018 г. на Област Ловеч

Файлове:

Дейности.pdf Дейности.pdf