Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

2.ИП_06 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти и/или за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост

Нормативно основание:Закон за общинската собственост

Необходими документи:

       1.    Актуален документ за собственост ;
       2.    Удостоверение, че имота не е държавна собственост от Областен управител на област Ловеч;
Забележка: За издаването на това удостоверение е необходимо предварително да бъде издадено Удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство от Община Ловеч (КАО_10 )
       3.    Пълномощно (при необходимост);
Срок за изпълнение: 7 дни 
Такса: 20.00 лв.
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22 или чрез лицензиран пощенски оператор