Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Ловеч 2019 – 2020 г.