Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общински кризисен щаб

Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч - състав:

1.1. Председател: Корнелия Добрева Маринова – кмет на Община Ловеч;

1.2. Заместник-председатели:

1.2.1. Даниел Николаев Колев – заместник-кмет на Община Ловеч;

1.2.2. Венцислав Маринов Христов - заместник-кмет на Община Ловеч;

1.2.3. Цветан Борисов Георгиев- заместник-кмет на Община Ловеч;

1.2.4. Даниела Цанова – секретар на Община Ловеч;

1.2. Секретар: Младен Додев – гл. експерт ЗББД;

1.3. Членове:

1.3.1. д-р Румяна Нановска – изп. директор на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД;

1.3.2. д-р Силвия Моева- директор на ЦСМП;

1.3.3. д-р Николай Дяков – завеждащ спешно отделение в МБАЛ;

1.3.4. д-р Анета Винева – директор на РЗИ – Ловеч;

1.3.5. гл. инспектор Златин Михайлов- началник РУ-Ловеч на МВР;

1.3.6. гл. инспектор Явор Абаджиев – началник на РСПБЗН;

1.3.7. подп. Теодоси Томанов – командир ВФ 24480;

1.3.8. д-р Антонио Маринов – директор на РЗОК –Ловеч;

1.3.9. д-р Росен Федерчев –директор на ОДБХ – Ловеч;

1.3.10. Еленко Начев- началник РУО – Ловеч;

1.3.11. Цветомира Георгиева – ОС на БЧК- Ловеч;

1.3.12. д-р Димитър Димитров – директор на дирекция ОЗКТ;

1.3.13. Тони Паричев-директор на дирекция АПИО;

1.3.14. Цветелин Калчев – началник на отдел КС;

1.3.15. Виолета Цанкова – началник на отдел ВОМСП;

1.3.16. д-р Вергиния Даскалова – трудова медицина „Хармония“ ЕООД;

1.3.17. Валентин Пенчев – изп.директор на „ЕКО“ ЕАД;

1.3.18. Мария Вълова – „ДДД-1“ ЕООД;

1.3.19. Катя Кунева – инспектор КЕЧОР.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч