Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОБСНВ И ПИЦ)

 

Контакти:

гр. Ловеч, бул. „България“, ет. 3

/сградата на Стоматологията/

тел: 068/601 367

e-mail: pic.lv@abv.bg

 

 

Въпросник, предназначен за попълване от ученици между 12 и 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при теб. Целта му е да ти даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

https://surveys.drugsinfo-bg.org/pitch/0683c84b55/b43d92e593

 

Този въпросник е предназначен за учители, педагогически съветници и училищни психолози и се отнася за ученици от 12 до 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при ученика, заради когото го попълвате. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

https://surveys.drugsinfo-bg.org/pitch/0683c84b55/a15bb227fc

 

Този въпросник е предназначен за родителите на ученици от 12 до 19 години и за други възрастни, грижещи се за ученици. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при вашето дете. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

https://surveys.drugsinfo-bg.org/pitch/0683c84b55/90eb454ff1

 

 

Нашият екип:

 

Общински съвет по наркотичните вещества Ловеч, определен с Решение на ОС-Ловеч № 49 от 25.01.2024 г.:

Председател – д-р Алдин Начков

Секретар – Нели Патаринска

 

Превантивно-информационен център:

Старши експерт ПИЦ - Мария Йорданова 

Старши експерт ПИЦ - Магдалена Димитрова

Старши експерт ПИЦ - Мариана Нешева

Младши експерт ПИЦ - Йовка Тодорова

Младши експерт ПИЦ - Цветомира Маринова

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества Ловеч

За нас

Превантивни програми

Кампании

Доброволчество към ОСНВ

Електронни издания

Реализирани дейности

Съвети за родители