Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общинско радио Ловеч

Община Ловеч осъществява дейност като обществен радиооператор въз основа на издадено удостоверение от Съвета за електронни медии (СЕМ) за създаване на радиопрограма с наименование „Общинско радио Ловеч”. 

Общинско радио излъчва едночасово информационно-музикално предаване по кабелната радиомрежа

- всеки делничен ден от 15:00 ч.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Седалище: град Ловеч, област Ловеч
Адрес на управление: 5500  гр. Ловеч, ул. „Търговска” №22
e-mail: оbshtina@lovech.bg
www.lovech.bg

Телефони за информация: 068/ 688 212, 688 312

ОБЩИНСКО РАДИО „ЛОВЕЧ”
Адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. Търговска” №22
Община Ловеч, стая 121

Екип:

Никола Колев
Петър Недялков

Телефон: 068/ 688-347 

e-mail: radiolovech@abv.bg

Условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания по Общинско радио "Ловеч" Изтеглете от ТУК

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” №69
e-mail: office@cem.bg
www.cem.bg
Тел. 02/ 9708810

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч