Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

График за провеждане на демонстрационно пробно гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

Община Ловеч съобщава, че е ОИК – Ловеч прие график за провеждане на демонстрационни пробни гласувания във всички населени места, в които ще има гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, на територията на община Ловеч за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г., както следва:

Дата

Община – населени места, в които ще се провежда машинно гласуване

25.10.2023 г.

13:00-17:00 ч.

 

26.10.2023 г.

09:00-17:00 ч.

град Ловеч, сградата на община Ловеч

отговорници: Фатме Юсеинова Моллова/Светлана Вълева Рачева

 

отговорници: Светлана Вълева Рачева/Ивелина Георгиева Иванова

25.10.2023 г.

13:00-15:00 ч.

с. Лисец, сградата на кметството

отговорник: Ралица Чавдарова Димитрова

25.10.2023 г.

15:00-17:00 ч.

с. Баховица, сградата на кметството

отговорник: Ралица Чавдарова Димитрова

26.10.2023 г.

09:00-10:00 ч.

с. Славяни, сградата на кметството

отговорник: Петя Цанкова Стоянова

26.10.2023 г.

10:00-11:00 ч.

с. Слатина, сградата на кметството

отговорник: Петя Цанкова Стоянова

26.10.2023 г.

11:00-12:00 ч.

с. Дойренци, сградата на кметството

отговорник: Петя Цанкова Стоянова

26.10.2023 г.

13:00-14:00 ч.

с. Александрово, сградата на кметството

отговорник: Петя Цанкова Стоянова

26.10.2023 г.

15:00-16:00 ч.

с. Радювене, сградата на кметството

отговорник: Петя Цанкова Стоянова

27.10.2023 г.

09:00-10:00 ч.

с. Малиново, сградата на кметството

отговорник: Петя Цанкова Стоянова