Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

График за провеждане на общи събрания на населението в кметствата и населените места на територията на Община Ловеч за избор на кметски и обществени съвети

 

ГРАФИК

 

за провеждане на общи събрания на населението в кметствата и населените места

 на територията на Община Ловеч за избор на кметски и обществени съвети

 

 

№ по ред

Населено място

Дата, година

Ден

 

Час

 

Място на провеждане

1.

с. Слатина

19.01.2024 г.

петък

09:00 ч.

Малък салон на Читалището

2.

с. Пресяка

23.01.2024 г.

вторник

10:00 ч.

Салон на Читалище

3.

с. Казачево

23.01.2024 г.

вторник

16:30 ч.

Салон на Читалище

4.

с. Горан

25.01.2024 г.

четвъртък

16:30 ч.

Салон на Читалище

5.

с. Стефаново

26.01.2024 г.

петък

10:00 ч.

Салон на Читалище

6.

с. Дъбрава

26.01.2024 г.

петък

13:00 ч.

Клуб до административна сграда

7.

с. Лешница

26.01.2024 г.

петък

17:00 ч.

Салон на читалището

8.

с. Деветаки

29.01.2024 г.

понеделник

09:00 ч.

Бивш ресторант на селото

9.

с. Горно Павликене

29.01.2024 г.

понеделник

13:00 ч.

Ритуална зала

10.

с. Смочан

29.01.2024 г.

понеделник

17:00 ч.

Салон в сградата на кметството

11.

с. Дренов

30.01.2024 г.

вторник

09:00 ч.

Помещение на ул. „Трети март“ № 26

12.

с. Александрово

05.02.2024 г.

понеделник

10:00 ч.

Салон на читалище

13.

с. Хлевене

06.02.2024 г.

вторник

09:00 ч.

Клуб на пенсионера

14.

с. Скобелево

08.02.2024 г.

четвъртък

10:30 ч.

Салон на читалището

15.

с. Йоглав

08.02.2024 г.

четвъртък

16:30 ч.

Клуб на инвалида

16.

с. Тепава

09.02.2024 г.

петък

09:00 ч.

Административна сграда

17.

с. Абланица

15.02.2024 г.

четвъртък

13:00 ч.

Салон на читалището

18.

с. Соколово

19.02.2024 г.

понеделник

16:30 ч.

Салон на ул. „България“ № 24

19.

с. Брестово

20.02.2024 г.

вторник

09.00 ч.

Салон на читалището

20.

с. Изворче

20.02.2024 г.

вторник

16:30 ч.

Административна сграда

21.

с. Къкрина

22.02.2024 г.

четвъртък

09:00 ч.

Салон на читалище

22.

с. Сливек

26.02.2024 г.

понеделник

17:00 ч.

Салон в административна сграда

23.

с. Прелом

27.02.2024 г.

вторник

09:00 ч.

Салон в административна сграда

24.

с. Гостиня

11.03.2024 г.

понеделник

16:30 ч.

Салон на читалището