Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ В ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2024 г.

Баба Марта е един от най-обичаните български празници. Както и в миналото, той носи нова надежда, символизира непрекъснатостта на природния цикъл и възраждането на природата. Обичаят символизира най-вече идването на пролетта. Но дори и сега българите вярват, че ако носят мартеници през март, ще са здрави цяла година.

Мартеницата е един от най–обичаните български символи. Най–често тя се прави от усукани вълнени или памучни бели и червени конци. Всеки един от цветовете има своето значение – белият символизира чистотата, невинноста, новото начало, а червеният олицетворява  живота, зачатието, енергията на слънцето и плодородието. Бяло–червеният конец е това, което в един ден свързва всички българи, независимо от това къде се намират.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ В ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2024 г.  

 

Разполагане на места за продажба на мартеници в Централна градска част и кв. Младост

В Централна градска част са предвидени 49 бр. позиции за продажба на мартеници с размери 1 кв. м. съгласно приложена схема утвърдена от гл. архитект.

В кв. „Младост“ са предвидени 8 бр. позиции за продажба на мартеници с размери 1 кв. м. съгласно приложена схема утвърдена от гл. архитект.

1. Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч от 05.02.2024 г. в ЦАО, за информация - 068 688377.

  - Попълнено заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с уникален идентификатор на административната услуга -1989 се подава за всяка една обособена позиция съгласно утвърдена от гл. архитект схема;

2. Заплаща се такси по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

3. Шатрата се ползва единствено и само от търговеца - заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице. 

4. Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер