Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

КОНСТАТИВЕН АКТ № 01/01.03.2024 г.

Относно: Извършена проверка на Преместваем обект - вендинг машина /кафе автомат/, поставен от "неизвестен извършител" в сграда с идентификатор 43952.2514.81.1 по КККР на гр. Ловеч, без изискуемото разрешение за поставяне и без схема за разполагане на преместваеми обекти.