Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Констативен акт № 10/14.10.2021 г.

Относно: извършена проверка на постройка за (автосервизни услуги) в ПИ с идентификатор № 43952.507.1532 по КККР на гр. Ловеч.