Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

На 28 и 29 април ще се извършва обработка против кърлежи и бълхи на тревни площи на територията на Община Ловеч

Община Ловеч уведомява населението и гостите, че на 28 и 29 април 2022 г., четвъртък и петък, ще се извършва обработка против кърлежи (дезакаризация) и бълхи на територията на общината. Третирането ще се извърши с препарат (биоцид) – Бандит 10 ЕВ. Разходна норма 40 мл/1 дка. Карантинен срок 24 часа.

Активно вещество: Циперметрин. Обработките се извършват при предварително окосени терени. При лошо време  изпълнителят Д.Д.Д. – 1 ООД си запазва правото на промени в графика.

Акцията е във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.