Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

О Б Я В А

Община Ловеч обявява, че за поредна година ще е работодател по Национална програма „Старт на кариерата“. Основната цел на програмата е осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование,  до 29 години, без трудов стаж по специалността и регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ .

За новия програмен период Община Ловеч, чрез Дирекция “Бюро по труда“ – Ловеч ще търси да назначи безработни младежи до 29 години на следните длъжности:

 1. Младши експерт „Образование“ – 1 брой за общинска администрация

Изисквания: висше образование по една от следните специалности

 • „Управление на образованието“
 • „Организация и управление на образованието“
 • „Педагогика. Образователен мениджмънт“

Възраст до 29 години, без трудов стаж по специалността, задължителна регистрация в Дирекция „Бюро по труда“

 1. Младши експерт „Култура“ – 1 брой за общинска администрация

Изисквания: висше образование по една от следните специалности

 • „Култура и изкуство“
 • „Културен мениджмънт и визуални комуникации“
 • „Културен туризъм и културно проектиране“
 • „Културна анимация и социализация на културното наследство“
 • „Културология“
 • „Мениджмънт и социализация на културното наследство“

Възраст до 29 години, без трудов стаж по специалността, задължителна регистрация в Дирекция „Бюро по труда“

 1. Младши експерт „Култура“ – 1 брой за Туристически информационен център

Изисквания: висше образование по една от следните специалности

 • „Културен туризъм“
 • „Културен туризъм. Културно-историческо наследство“
 • „Краезнание и културна политика“
 • „История и археология“
 • „Етнология и културна антропология“

Възраст до 29 години, без трудов стаж по специалността, задължителна регистрация в Дирекция „Бюро по труда“

Насочването за интервю с кандидатите се извършва от Дирекция „Бюро по труда“  - Ловеч, за целта е необходима регистрация в ДБТ и заявка за участие в Програма „Старт на кариерата“.

Датата за провеждане на интервюто с младежите, насочени от ДБТ – Ловеч по Програма „Старт на кариерата“, е  16.11.2018 г.  от  14.30 часа  в сградата на Община Ловеч на ул.“Търговска“ № 22, стая 210, етаж 2.

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч