Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Намаляване на замърсяването на въздуха в Община Ловеч чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“

На 21 февруари 2024 г. (сряда), от 10:00 до 10:30 часа в сградата на Община Ловеч, зала на Общински съвет – Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Намаляване на замърсяването на въздуха в Община Ловеч чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“ с водещ кандидат Община Ловеч.             

Основните дейности по проекта са свързани с проектиране и изграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда и проектиране и изграждане на поливни системи. Идеята е да бъде извършено озеленяване с дървесни и храстовидни видове, затревяване по протежение на натоварени градски улици/булеварди, както и на открити училищни площи и детски градини, вкл. градски паркове, градини, междублокови пространства и др.

За участие в публичната дискусия са поканени водещите кандидати и партньори, както и широката общественост в лицето на местния бизнес и синдикалните структури, академичната общност, неправителствени организации, граждани и техни сдружения и др.

Присъстващите на събитието заинтересовани страни ще имат възможност да се запознаят с концепцията за ИТИ, да споделят свое мнение за инвестициите, предложени за финансиране, както и да попълнят анкета „за“ или „против“ предложената концепция. 

Презентаця:https://docs.google.com/presentation/d/1vXD_nENDWQhDCNdhWH1giyy08uIghM_jYCQ2spOrCTc/edit?usp=sharing

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIDPIA-LNq2PdaEDPudfU8EDTHM5qJ9vL6WebcV4XwNl8Bug/viewform?usp=pp_url&entry.1115526967=%D0%94%D0%90

Може да изпращате възражения или препоръки, до три дни след датата на общественото обсъждане, на електронната поща на Областен информационен център – Ловеч: oic.lovetch@gmail.com.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в Р България.